El document més antic trobat a l’Arxiu Municipal és de l’any 1602. -El comú, seguint la tradició, procedeix a l’elecció de tres nous consellers, racional i clavari, l’endemà del dia de l’Ascensió.

Gegants Vells

La festa major de 1982 passarà a la història per haver fet possible la substitució dels gegants: una reproducció més o menys exacta, obra de l’artista Manel Casserras, substituí els gegants centenaris.

Gegants Nous

El lleó és un element festiu que significa d’un dels animals que formen part de l’imaginari col•lectiu del país, i al atribuir-li qualitats humanes com la força i el poder, esdevé part del bestiari.

Lleó

La primera àliga que hi ha documentada a Manresa nasqué de resultes de l’encàrrec que els consellers de la ciutat van fer a Miquel Vilella, prevere, escultor i beneficiat de la Seu.

Àliga

Diumenge 7 d'abril serem a Guardiola del Berguedà amb motiu de la Trobada Bages Berguedà

El programa és el següent:

- 9.00: Plantada a la Plaça del Ajuntament. 

- 11.00: Cercavila.

- 12.45: Arribada a la Plaça Municipal, i tot seguit es desenvoluparan els següents actes:

                                 - Ball de gegants de Sant Feliu Sasserra.

                                 - Parlaments

                                 - Nocturn Blau i fi de festa